Izlaušanās spēles “Timemachine” noteikumi.

 

1. Noteikumi pirms spēles uzsākšanas.

  • Personīgās mantas, piemēram, atslēgas, somas, telefoni, pārtika, dzērieni utt. ir jānodod glabāšanā personālam. Par mantām, kas netiek nodotas glabāšanā personālam, netiek nesta atbildība.

  • Norises vietā, Valmierā, Stacijas ielā 30 ieteicams ierasties 10 minūtes pirms spēles sākuma, tā, lai būtu laiks iepazīties ar norādījumiem par spēli un drošību tajā.

  • Spēlētāji, kuri būs nokavējušies, tiks instruēti spēlei, bet līdz ar to, atkarībā no situācijas, tiks samazināts pats spēles laiks. Piedzīvojumā tiks ielaisti tikai tie spēlētāji, kuri būs iepazinušies ar noteikumiem.

                                                 

2. Noteikumi spēles laikā.

  • Spēle ir izveidota, ņemot vērā nepieciešamos piesardzības pasākumus, un tā neiekļauj bīstamus un kaitīgus elementus. Klienti ir atbildīgi par jebkuru apzinātu vai neapzinātu rīcību, kas var radīt kaitējumu (fizisku vai garīgu).

  • Spēle ir balstīta uz meklēšanu, radošu domāšanu, spēju analizēt ieraudzīto. Tajā ir dažādas mīklas, atslēgas un viegli tehniski risinājumi, kas neprasa īpašas spējas vai neparastas zināšanas. Spēks, pārgalvība, vardarbība nekādā veidā nav jāizmanto, lai atrisinātu mīklas.

  • Risinot uzdevumus, kategoriski aizliegts nodarboties ar vandālismu, bojāt atribūtus, pārvietot mēbeles, aiztikt vai mēģināt iekļūt apkures iekārtās, mēģināt izkļūt pa logiem, ar spēku lauzt vaļā atslēgas, kāpt uz skapjiem, aiztikt videonovērošanas un noklausīšanās sistēmas, kā arī mēģināt atslēgt atslēgas tam neparedzētā veidā.

  • Par visiem zaudējumiem, kas radušies klienta darbību rezultātā, kad viņš/viņa piedalās spēlē, pilnībā atbild klients.

  • Piedzīvojumā "Spēļu Muzejs" Stacijas ielā 30 var piedalīties personas, kas ir vecākas par 8 gadiem(spēles vadītāja vai viena pieaugušā pavadībā), bet vecumā no 14 gadiem spēlētāji var piedalīties patstāvīgi.

  • Spēle apstājas tieši pēc 60 minūtēm pēc rezervētā laika sākuma, neatkarīgi no fakta, vai spēlētāji to ir pabeiguši vai nē.

 

3.Noteikumi pēc spēles.

  • Lai saglabātu intrigu citiem, lūdzam neizpaust spēles darbības gaitu.