Turpinājums

Uzdevums

Atbilde ir trīs ciparu kods. Kad tas zināms - spiest šeit